پشتیبانی

کد خبر: 1487
تاریخ انتشار: 1396/01/20 11:51
هرچه در حوزه اشتغال و توليد و ساير فعاليت هاي اقتصادي و توسعه اي حرکت کنيم، آسيب هاي اجتماعي و تعداد زندانيان کاهش مي يابد
عليرضا رزم حسيني در نشست ستاد فرهنگي و اجتماعي مديريت و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي استان کرمان در سالن پيامبر اعظم (ص) استانداري افزود: با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب اسلامي براي تقسيم بندي مناطق، اين کار را از سه سال قبل در استان کرمان در قالب مناطق هشتگانه اقتصادي اجرايي کرده ايم.
"کرمان پس از انتخاب به عنوان استان پايلوت اقتصاد مقاومتي به هشت منطقه (زون) اقتصادي تقسيم و مديريت اين مناطق به موسسات و شرکت هاي توانمند اقتصادي واگذار شد."
استاندار کرمان بيان کرد: براساس مديريت و هماهنگي بين دستگاهي، طرح تقسيم کار ملي در حوزه کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي در حوزه کاهش آسيب هاي اجتماعي در استان کرمان اجرايي و اعتبارت آن به درستي هزينه شده است.
وي با تاکيد بر اينکه در دولت تدبير و اميد موضوع آسيب هاي اجتماعي مورد توجه ويژه قرار گرفته است گفت: پذيرفتن وجود آسيب هاي اجتماعي قدم بسيار بزرگي است که موجب شد اعتبارت خوبي نيز در اين زمينه اختصاص يابد.
استاندار کرمان تاکيد کرد: اجراي طرح تقسيم کار ملي در حوزه کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي قدم خوب و هماهنگي بين دستگاهي براي پيشگيري، مقابله و رفع آسيب هاي اجتماعي است و نتايج اين طرح در قالب کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت قابل مشاهده خواهد بود.
وي گفت: هرچه در حوزه اشتغال و توليد و ساير فعاليت هاي اقتصادي و توسعه اي حرکت کنيم، آسيب هاي اجتماعي و تعداد زندانيان کاهش مي يابد.
رزم حسيني با اشاره به اينکه آسيب هاي اجتماعي به تدريج و طي چندين دهه ايجاد شده است افزود: فرصت هايي براي رفع اين آسيب ها بوده که از آنها به خوبي استفاده نشده و با تاکيد رهبر معظم انقلاب اسلامي اين موضوع به صورت ويژه مد نظر قرار گرفته است.
وي اظهار کرد: اعتبارات حوزه مقابله با آسيب هاي اجتماعي در کشور پايدار شده است و دستگاه هاي مختلف اين اعتبارات را جذب و اقدامات مورد نظر را اجرايي مي کنند.
وي گفت: در اجراي طرح هاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي نبايد منتظر تخصيص اعتبارات بود زيرا سيستم اعتباري کشور به گونه اي است که اين اعتبارات اغلب در شش ماه دوم سال پرداخت مي شود.
استاندار کرمان با اشاره به اجراي طرح نجات در استان کرمان گفت: اين طرح نيز بايد ادامه يابد.
وي گفت: در جغرافيايي زندگي مي کنيم که بسياري از مشکلات موجود ناشي از همجواري با کشورهايي از جمله افغانستان و پاکستان است.
وي تصريح کرد: وجود اتباع بيگانه و ترانزيت مواد مخدر آسيب هايي را به دنبال دارد که نمونه آن را در استان کرمان شاهد هستيم.
رزم حسيني گفت: در سه ماه سال گذشته آمارگيري چهره به چهره در روستاها انجام شده تا ميزان بيکاري واقعي در جوامع هدف شناسايي شود و در فرصت بسيار نزديکي در ستاد اقتصاد مقاومتي مصوب مي کنيم تا معين هاي اقتصادي هر منطقه با برنامه ريزي هدفمند براي رفع آنها اقدام کنند.

     
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: