جستجوی پیشگیری+از+وقوع+جرم | تی نیوز
چهار پایان نامه فقهی در حوزه علمیه مشهد بررسی و دفاع شد
شبکه اجتهاد |

چهار پایان نامه فقهی در حوزه علمیه مشهد بررسی و دفاع شد

چهار پایان نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عناوین «بررسی فقهی تعامل حکومت اسلامی با مخالفان حکومت»، «مبانی مصونیت کنسولی در فقه امامیه»، «بررسی فقهی حقوقی مسئولیت های ناشی از بهره برداری و آلوده سازی آب های سطحی و زیر زمینی» و «اصول و قواعد پیشگیری از وقوع جرم در مذاهب خمسه» به تازگی با حضور اساتید و طلاب دفاع شد... تدوینگر این پایان نامه با بیان اینکه همه حکومتها در طول تاریخ دارای مخالفانی بوده اند که با حکومت در تقابل و در تضاد رفتار می کرده اند، گفت: اساسا مخالف اینچنین نیست که برای حکومت همیشه بد باشد بلکه از جهاتی مخالف برای حکومت مفید به نظر می رسد و اگر حکومت بخواهد دارای بنیادی محکم و استوار باشد باید برای مخالفان خود برنامه ای مدون ارائه نماید تا بتواند به وسیله آن از نقشه های مخالفان و دشمنان خود آگاهی پیدا کرده و درصدد مبارزه دائمی با مخالفان برآید